Choose your language:
Nederlands English

Diverzio doet:

 

  • Innovatie en ontwikkeltrajecten in diverse regio's
  • Kennissessies en workshops
  • Onderzoek, analyse en monitoring via de diverzio dashboard
  • Coaching, training en begeleiding van het ontwikkelen van een voedingsvisie, beleid, interne processen t/m ketenaanpak
  • Op de praktijk aangehaakte management support aan directie, beleidsverantwoordelijken, boeren, producenten, cateraars, hoofd voeding, facilitair managers, inkopers en chefs.
  • Projectmanagement

 


 

YoutubeTwitterLinkedin