Choose your language:
Nederlands English

14 oktober 2015 – MVO Expeditie bijeenkomst 4 'Milieu en inkoop' te Groningen


14 oktober 2015 – MVO Expeditie bijeenkomst 4 'Milieu en inkoop' te Groningen

Het debat rond klimaat en zorg lijkt op elkaar. Beide domeinen hebben te maken met uitdagende vraagstukken van financiële, sociale en ecologische aard. Het zijn vraagstukken waarin alles met alles samenhangt, vele belangen betrokken zijn en keuzes nu soms pas een generatie later gevolgen hebben. Marjan Minnesma geeft op 14 oktober een inkijk in wat de zorgsector kan leren van de duurzaamheidsbeweging en welke nieuwe impulsen de zorg hier zelf aan kan geven. Gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden op onder andere de volgende vragen:

  • Welke mogelijkheden zijn er om vervuiling terug te dringen?
  • Hoe kunnen wij grondstoffen en hulpbronnen circulair gaan gebruiken?
  • Kunnen wij een bijdrage leveren aan vermindering van klimaatverandering?
  • Hoe kunnen wij invulling geven aan duurzaam inkopen?

 

Daarnaast leren we van elkaars ervaringen en delen we best practices: anders kijken, anders zijn, anders doen.

 

Programma

09.00 uur     Inloop en ontvangst

09.30 uur     Welkom door Helene van der Vloed MVO Netwerk Zorg,

                    Projectleider MVO Expeditie Duurzame Zorg

09.45 uur     Introductie door dagvoorzitter Jord Neuteboom MVO Netwerk Zorg, Procesbegeleider

10.00 uur     Key-note: Als je radicaal wilt veranderen en wel vandaag - Marian Minnesma

11.00 uur     Reflectie door middel van dialogue walk

11:30 uur     Schetsen van transitiepaden: wegen naar nieuwe toekomstbeelden.

12.30 uur     Lunch (& Rondleiding)

13.30 uur     Introductie best practice governance
                    Plus feedback vanuit learning history (door Arin van Zee)

14.15 uur     Aan de slag: keuze uit 5 workshops met inspirerende voorbeelden uit de praktijk:

                  1. Energie - Adriaan van Engelen, Milieu Platform Zorgsector
                  2. Duurzaam inkopen – Karin van IJsselmuide, NEVI
                  3. Afval - Omrin
                  4. Duurzame voeding - Koen Nouws Keij stichting Diverzio
                  5. Circulaire economie – Michel Schuurman, MVO Nederland
                     

15.30 uur     Snack

15.45 uur     Quick en long term wins met reality check voor de eigen organisatie

16.30 uur     Sharing the harvest

17.00 uur     Afsluiting

 

Datum:         Woensdag 14 oktober 2015
Tijd:              Van 9.30 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)
Locatie:        Euroborg - Noordlease businesscorner Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen

Voor wie:      Coördinatoren, leidinggevenden en experts in (duurzaam) inkopen, milieu, afval, energie, CO2-voetafdruk, (voedsel)verspilling en leefomgeving. Betrokken personen van zorg, finance & control, communicatie, OR, ICT, vastgoed, huisvesting en techniek.

 

Partners van MVO Expeditie Duurzame Zorg kunnen zich inschrijven via MVO Nederland.


YoutubeTwitterLinkedin