Choose your language:
Nederlands English

25 juni 2015 - MVO Nederland Marktontmoeting circulaire catering te Utrecht


25 juni 2015 - MVO Nederland Marktontmoeting circulaire catering te Utrecht

Circulaire catering
Catering is een onderwerp waar veel bedrijven en organisaties mee te maken hebben. Als producent, leverancier, en ook in de eigen bedrijfsvoering. Ook de deelnemers van de GDCI hadden vraagstukken rondom circulaire catering: Welke circulaire oplossingen bestaan er? Welke partijen zijn actief? En welke oplossingen passen bij de eigen organisatie? Net als de voorgaande drie bijeenkomsten gaan we bij deze marktontmoeting in op:

  • Kennisdelen en verdiepende discussies ten aanzien van circulariteit en (deel) onderwerpen van het inkoopproces in de categorie
  • Het op een laagdrempelige en effectieve wijze verkennen van de mogelijkheden die de markt te bieden heeft
  • Het stimuleren van het aanbod door te tonen dat de vraag er is

 

Gastheer van deze marktontmoeting is Rabobank Utrecht.

 

Programma

14.30 aanvang programma met twee presentaties over circulariteit en catering, waaronder die van gastheer Rabobank

15.30 -17.00 mogelijkheid om achtereenvolgens deel te nemen in twee van de drie deelsessies;

1. tegengaan voedselverspilling
2. verpakkingen
3. verwaarden van reststromen

17.00 plenaire afronding en netwerkborrel

 

Meer informatie of deelnemen? Klik hier.


YoutubeTwitterLinkedin