Choose your language:
Nederlands English

27 oktober 2015 - Green Deal 'Nederland op weg naar duurzame Zorg'


27 oktober 2015 - Green Deal 'Nederland op weg naar duurzame Zorg'

De afgelopen tijd is door een coalitie van meer dan 30 partijen, waaronder Diverzio, gewerkt aan de totstandkoming van de Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg. Op dinsdag 27 oktober zal de Green Deal feestelijk worden ondertekend in de Hermitage in Amsterdam onder leiding van Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Minister Schippers zal namens de Rijksoverheid de Green Deal ondertekenen. Wethouder Choho is gastheer en ondertekent namens de Gemeente Amsterdam.

 

Diverzio is een van de partijen die de Green Deal zal ondertekenen en committeert zich om mee te denken over een aanpak om het belang van een duurzame bedrijfsvoering zo goed mogelijk bij zorgaanbieders onder de aandacht te brengen. Diverzio zal onder andere relevante kennis en praktijkervaring op het gebied van het voorkomen van voedselverspilling, inkoop en bereiding van duurzame, gezonde en betaalbare voeding in de zorg inbrengen en samen met de partijen verder uitbreiden.

Binnenkort meer over de Green Deal.

 

 

 


YoutubeTwitterLinkedin