Choose your language:
Nederlands English

29 november 2013 - conferentie Agriboard te Hoorn


29 november 2013 - conferentie Agriboard te Hoorn

De jaarlijkse Agriboardconferentie vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 november a.s. in Schouwburg en Congrescentrum Het Park te Hoorn. De conferentie staat in het teken van de transitie in de agribusiness. De  inleiders staan garant voor een boeiende middag en zullen ingaan op de transitie in de agribusiness: regionaal, bovenregionaal en mondiaal. 
 

 
Tijdens deze conferentie vindt de transitie plaats van Agriboard Noord-Holland Noord naar Greenport Noord-Holland Noord. Er wordt teruggekeken op vijf jaar Agriboard en we kijken als Greenport Noord-Holland Noord vooruit naar de periode 2014 -2017. Tevens zal worden stilgestaan bij het vertrek van de programmadirecteur van de Agriboard, de heer Jacques C. Dekker. 
 

 

 


Programma:

13:30              Opening door de heer J.H.M. Bond Mci, Gedeputeerde provincie Noord-Holland
 

14:00              De heer R.J.P. Baan, C.E.T. (Chief Executive Tuinder): “De toekomst van ons verleden”
 

14:30              De heer S.J. Schenk,  voorzitter LTO Noord: “Bestuurlijke transitie: wat biedt de toekomst“
 

15:45              Prof. Dr. Ir. J. Rotmans,   “De sprong van de oude naar de nieuwe economie”
 

16:30              De heer J.H.M. Bond, Transitie Agriboard NHN - Greenport NHN

 

16:50              Onthulling logo Greenport Noord-Holland Noord

 

17:00              Afsluiting  en Netwerkborrel met hapjes uit de regio

 

De presentatie is in handen van Chris Wobben, verbonden aan RTV Noord-Holland. 

Het programma wordt muzikaal omlijst door het combo van Helen Botman.

 

Klik hier voor de complete beschrijving van het programma.

 

De conferentie is een besloten bijeenkomst. Indien u geen uitnodiging hebt ontvangen, maar toch de conferentie wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Agriboard via info@agriboard.nl  of telefonisch: 088-123 7777. 
Voor nadere informatie m.b.t. de inhoud van het programma kunt u contact opnemen met Erna Steenhuis, e.steenhuis@agriboard.nl  telefoon:  06-20583497. 

 


Prof. Dr. Ir. J. Rotmans


YoutubeTwitterLinkedin