Choose your language:
Nederlands English

Doorbraakproject in de zorg: ‘Samen de spil in voedselverspilling’


Doorbraakproject in de zorg: ‘Samen de spil in voedselverspilling’

Deze week ontvangen circa 1.000 ziekenhuizen en zorginstellingen een brief met informatie over het doorbraakproject ‘Samen de spil in voedselverspilling’. Alle zorginstellingen worden opgeroepen om actief aan de slag te gaan met het reduceren van voedselverspilling.
 

Besparingen herinvesteren in kwaliteit
Voedselverspilling is een groot probleem in Nederland, jaarlijks worden grote hoeveelheden voedsel onnodig weggegooid, zo ook bij zorginstellingen. Gebaseerd op eerder onderzoek in ziekenhuizen is becijferd dat per instelling jaarlijks € 50.000 tot € 150.000 kan worden bespaard.

Het aanpakken van voedselverspilling levert allereerst een kostenreductie op. Het bespaarde geld kan geïnvesteerd worden in kwaliteitsverbetering en in nieuwe voedingsconcepten. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de behoeften en wensen van de patiënten en bewoners. Ook de behandeling van ondervoeding is een investering met een hoog rendement.

 

www.samendespil.nl
Op www.samendespil.nl is meer informatie beschikbaar en wordt ingegaan op het proces, van inkoop tot uitserveren. Tevens zijn er succesverhalen terug te vinden en kunnen tips & tricks worden gedeeld met andere instellingen. Verschillende partners in het project kunnen individuele instellingen desgewenst ondersteunen.

 

 

 

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Koen Nouws Keij E koen@diverzio.nl  M 06 202 484 99 
    Maartje Vervuurt E maartje@diverzio.nl  M 06 401 40141

 

 

 

 

 

 

 


YoutubeTwitterLinkedin