Choose your language:
Nederlands English

7 februari 2014 - Food & inspiration day 2014 te Deventer


7 februari 2014 - Food & inspiration day 2014 te Deventer

De zorgsector is sterk in beweging. De vraag stijgt, maar de budgetten blijven achter. We bezuinigen tot op het bot, lijkt het soms. In deze context plaatsen wij de vraag die óók aan de zorg gesteld wordt: “Hoe kan de kwaliteit van voeding in de zorg verbeterd worden?” Innovatieve ontwikkelingen zijn hiervoor noodzakelijk en gelukkig krijgen zij op veel plaatsen gestalte.

Het thema kwaliteitsverbeteringen van voeding in de zorg kent verschillende ingangen en facetten:
- duurzaamheid,
- de inname van de juiste en voldoende voedingstoffen
- beleving & hospitality
- keuzevrijheid & participatie

Hoe verhoudt zich het aanbod tot de vraag van de klant? Welke wetgevingsaspecten spelen een stimulerende of juist belemmerende rol? Tot slot: Hoe gaan we dat de komend vijf jaar organiseren?

Tijdens een interactieve workshop met een select gezelschap van deelnemers uit zorginstellingen, systeemaanbieders, voedingsleveranciers, adviseurs en voedingsdeskundigen worden inspiratie en ideeën uitgewisseld rond het thema. Jelle Ferwerda van Stichting Diverzio zal hier zijn bijdrage aan leveren in de vorm van een presentatie.

 

Programma
09:30 Ontvangst met koffie en/ of thee
10:00 Welkomstwoord Vlady Kasperaitis, Facilitair Manager Dimence
10:30 Presentatie innovatie en ontwikkeling
12:30 Lunch met rondleiding
13:30 Verdiepingsslag
15:00 Pauze met koffie en / of thee
15:15 Conclusies en vervolgstappen
16:00 Afsluiting

 

Locatie
Dimence
Locatie ‘Brinkgreven’
Nico Bolkensteinlaan 1
7416 SB Deventer


YoutubeTwitterLinkedin