Choose your language:
Nederlands English

Diverzio deelt kennis online via gratis Duurzaam Gezond monitor


Diverzio deelt kennis online via gratis Duurzaam Gezond monitor

Binnen het project Duurzaam Gezond, dat zowel in Nederland als Duitsland tot fraaie resultaten heeft geleid, is onder meer een onderzoeksmethode ontwikkeld, waarmee voedselverspilling in kaart gebracht en vervolgens tegengegaan kan worden. De methode is zowel toepasbaar in care als cure instellingen in Nederland en Duitsland. Op eenvoudige en snelle wijze kunnen instellingen inzichtelijk maken hoeveel voedselafval zij hebben. Deze vanuit de praktijk ontwikkelde methode wordt online en gratis beschikbaar gesteld, via de website https://duurzaamgezondmonitor.eu.

De partijen die de monitor hebben ontwikkeld – Diverzio en de iSuN Fachhochschüle Münster – delen hun kennis, die onder andere is opgedaan bij de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc, kosteloos en dat mag gerust uniek worden genoemd.

Ziekenhuizen, klinieken, ouderenzorg- en verpleeghuizen in Nederland en Duitsland kunnen zo hun vruchten plukken van het project, dat mede is gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Tijdens het project is er tevens een brochure ontwikkeld met daarin de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Alle opgedane kennis en ervaring uit het project is handig samengevat in één document. Zorginstellingen kunnen zo direct aan de slag!

 

Voor meer informatie over Duurzaam Gezond en de online monitor kan contact worden opgenomen met stichting Diverzio: directeur Koen Nouws Keij (koen@diverzio.nl of 06 – 202 484 99) of projectmanager Maartje Vervuurt (maartje@diverzio.nl of 06 – 401 401 41).

 


YoutubeTwitterLinkedin