Choose your language:
Nederlands English

Onderzoeksresultaten internationaal project Duurzaam Gezond bekend


Onderzoeksresultaten internationaal project Duurzaam Gezond bekend

Het Nederlands-Duitse Interreg project Duurzaam Gezond had als doel om binnen een pilot van vijf Nederlandse en Duitse zorginstellingen de voedselvoorziening te verduurzamen. Tijdens het ruim één jaar durende traject brachten de deelnemende zorginstellingen hun voedselverspilling met bijna de helft terug, wat resulteerde in een forse kostenreductie. Basis van de besparing vormden een aantal verbetermaatregelen, variërend van herziene portiegroottes tot een gerichtere intake van ziekenhuispatiënten.

Uit de controlemetingen bleek dat de verbetermaatregelen in alle instellingen succesvol waren. In het Nederlandse ziekenhuis is de voedselverspilling gereduceerd van 37% naar 24% en in de Nederlandse ouderenzorginstelling van 21% naar 11%. In de Duitse ouderenzorginstelling is het voedselafval gereduceerd van 23% naar 13% en in het ziekenhuiscafetaria is het portioneringsverlies teruggebracht van 16% naar 12%.

 

Aanleiding voor ‘Duurzaam Gezond’ was het besef dat patiënten in zorginstellingen gebaat zijn bij het nuttigen van verse, duurzame en smaakvolle maaltijden in een prettige ambiance. Zorginstellingen die daarbij ook nog eens regionale producten voorschotelen, versterken hun band met de lokale samenleving en dragen bij aan een schoner milieu. Deelnemende zorginstellingen gooiden minder voedsel weg, kochten minder voedsel in en waren minder geld kwijt aan afvalverwerking. Dit leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen.

 

Download het volledige rapport hier:

Onderzoeksrapport INTERREG project Duurzaam Gezond mei 2015

Forschungsbericht INTERREG Projekt Nachhaltig Gesund Mai 2015

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Duurzaam Gezond - een Duits-Nederlands Interreg IV A project - is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Stichting Landwaard, Stichting Diverzio en ISUN Fachhochschule Münster. De door Diverzio ontwikkelde integrale methode voor verbetering van zorgmaaltijden werd doorontwikkeld en met de Fachhochschule onderzocht en getest bij de Nederlandse en Duitse instellingen. Daarbij maakten ze gebruik van de jarenlange ervaring van de Sint Maartenskliniek in zorgmaaltijden van duurzame en verse producten uit de streek. Ook afvalverwerker ARN BV uit Nijmegen droeg bij met kennis van verspilling.

Het project is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Alle projectdeelnemers brachten samen met de provincie Gelderland en het Ministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Landschaft, Natur- und Verbraucherschutz van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen de benodigde financiële middelen, kennis en ervaring bij elkaar. Het project werd begeleid door het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal.

 


YoutubeTwitterLinkedin